INTERIEUR IN ZORG

Interieur is niet onze enige passie!

Onze beide loopbanen zijn gestart in de zorg. Jolijn studeerde af als sociaal werker. Tijdens haar loopbaan deed ze zowel op de werkvloer als in het beleid ervaring op met alle aspecten van de zorgsector. Ze specialiseerde zich in thema's als dementiezorg en palliatieve zorg. Nele studeerde gezins- en bejaardenzorg en deed ervaring op in zowel woonzorgcentra, revalidatiecentra als kinderopvang. Ze werkt nu als opvoedster in een voorziening voor personen met een beperking. Deze jarenlange ervaring in de zorg nemen we graag mee in ons ontwerpwerk.

Een mooi en stijlvol interieur zegt: 'Jij bent het waard!'

Stijl is respect: we geloven dat het getuigt van respect naar zorgbehoevenden toe om zorgvoorzieningen stijlvol in te richten.  

Deze visie vertaalt zich op drie niveau's:

Esthetische niveau: Aandacht hebben voor een mooi interieur getuigt van waardering voor de zorgvrager. Het geeft identiteit en een thuisgevoel. Het zegt: 'Jij bent het waard!'

Praktische niveau: Een interieur moet zorgvrager én personeel ten dienste staan. Het moet zo eenvoudig mogelijk worden opgebouwd en mag geen obstakels vormen om comfortabel te leven én te werken.

Zorgniveau: Interieurelementen moeten de zorg ondersteunen, inspelen op behoeften en beleving van zorgvragers, geruststelling en duidelijkheid brengen, zelfredzaamheid verhogen, rust brengen of net activeren tot beweging, ... 

Een zorgproject bespreken?

Ben jij verantwoordelijk voor een (woon)zorgproject en wil je het interieur hiervan ook de nodige aandacht schenken? Gebruik onderstaande knop om naar onze contactpagina te gaan!